logo Wat is een Design Sprint - Antum Digital Agency

Wat is een designsprint?

Een design sprint is een gestructureerde methode voor het ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe producten, functies of diensten. Het is een intensieve, collaboratieve en iteratieve aanpak die is ontworpen om teams te helpen snel en efficiënt ideeën te genereren, te valideren en te testen. Een design sprint wordt vaak ingezet om nieuwe ideeën snel te valideren voordat er gestart wordt aan een (vaak) kostbaar ontwikkeltraject.

Hoe ziet een Design Sprint er uit?

Een typische design sprint duurt meestal vijf dagen en omvat een reeks activiteiten, waaronder probleemdefinitie, ideevorming, prototyping en gebruikerstesten. Het proces begint meestal met het identificeren van het probleem dat moet worden opgelost en het bepalen van de doelstellingen voor de sprint.

 

Wat gebeurt er tijdens een sprint?

 

Tijdens de sprint werken cross-functionele teams samen om snel ideeën te genereren en te prototypeen. Dit kan onder meer het maken van schetsen, wireframes, mock-ups en andere visuele hulpmiddelen omvatten. Aan het einde van de sprint wordt het prototype getest bij echte gebruikers om te bepalen of het voldoet aan de gestelde doelen en of er eventueel verbeteringen nodig zijn.

 

De voordelen

De belangrijkste voordelen van een design sprint zijn onder andere snellere ontwikkelingstijd, minder risico’s, meer betrokkenheid van stakeholders en meer klantgerichte oplossingen. Het is een waardevolle methode voor bedrijven en organisaties die nieuwe producten, functies of diensten willen ontwikkelen en snel op de markt willen brengen.