Open Source

Voor de ontwikkeling van websites maken wij gebruik van TYPO3. Ons pakket voor tekstverwerking is Open Office. En onze server maakt gebruik van Linux als besturingssysteem. Dit zijn slechts voorbeelden van Open Source software waar wij mee werken. Maar wat is Open Source dan exact?

Als we de term “Open Source” vertalen, komen we al een eind. De bron van de software is vrij toegankelijk voor iedereen. Dit betekent dat alle codes en bestanden in te zien zijn, door iedereen over de hele wereld. Je bent zelfs vrij om deze code te kopiëren, aan te passen en te verspreiden. Wil je gebruik maken van Open Source software, dan heb je niets te maken met licenties, auteursrechten of enige vorm van kosten.

Ontwikkeling door community

Bij Open Source projecten heb je meestal niet te maken met een bedrijf. De communicatie verloopt veelal met een community. Een groot deel van het programmeerwerk wordt dan ook gerealiseerd en gecontroleerd door de gebruikers binnen die community zelf.

Neem het programma TYPO3 als voorbeeld. TYPO3 heeft een grote community achter zich, voornamelijk gevormd door internetbureaus en programmeurs die verspreid zijn over vele landen. Deze gebruikers ontwikkelen met elkaar al hun websites via dit systeem. Het kan natuurlijk zo zijn dat een onderdeel niet toereikend voor een gebruiker is. Een functie kan ook geheel ontbreken. De gebruiker heeft dan de mogelijkheid om deze functie te ontwikkelen als toevoeging op het systeem. De nieuwe functionaliteit kan vervolgens weer aangeboden worden aan de community, zodat iedereen er profijt van kan hebben. Andere gebruikers kunnen op hun beurt de nieuwe toevoeging weer testen en controleren, en vervolgens aanpassingen aanbrengen aan deze nieuwe functionaliteit.

Uiteraard is dit slechts een klein voorbeeld van hoe de ontwikkeling aan Open Source software werkt en dit zal per project verschillen. Je voelt vast aan dat het enorme voordelen heeft.

Internetbureau Antum