logo UX design tips voor optimaal resultaat - Antum
Verdieping
15 min
15 okt, 2019
Jacki Gutting
Dit bericht is meer dan één jaar oud. De inhoud van dit bericht kan inmiddels verouderd zijn.

UX design tips voor optimaal resultaat

Dat het tegenwoordig niet meer voldoende is om slechts een website, webshop of portaal online te gooien en maar te hopen dat je doelgroep hierop zit te wachten, is geen geheim meer (lees ook het vorige UX artikel). Als je een sterke indruk bij je gebruiker achter wilt laten, dan moet je meer dan alleen een digitaal product leveren. Je moet een beleving creëren die past bij jouw (potentiële) klant en die jouw merk net dat beetje extra geeft dat helpt om je te onderscheiden van andere aanbieders. User Experience Design (kort: UX Design) kan hierbij helpen en met deze vier tips kun ook jij ervoor zorgen dat jouw digitaal product een passende beleving biedt.

Ga direct naar:

1. Doelgroeponderzoek voor je website – UX design begint bij je doelgroep

Jouw product of dienst breng je niet voor niets online onder de aandacht. Je wilt nieuwe en bestaande klanten aanspreken om ze van jouw aanbod te overtuigen. Maar wie zijn deze klanten eigenlijk?

Door de potentiële consumenten af te bakenen tot een groep mensen waar jij je op wilt richten, kun je jouw doelgroep concreet maken. Hierdoor kun je beter inspelen op hun behoeften en een grotere impact voor ze bieden. Volgens digitaal marketeer Sien Wassenaar kun je zo “er voor zorgen dat de boodschap van … [je] organisatie bij de juiste personen terecht komt” (Wassenaar, 2017).

Om te bepalen wie jouw doelgroep is kun je eens nadenken over volgende vragen:

 • Voor welke mensen zou jouw product of dienst het meest waardevol zijn? (Ondernemersplein, z.d.)
 • Wie kan jij in een bepaalde behoefte voorzien?
 • Wie gebruikt jouw product of dienst nu al? En wie daarvan wil jij nou écht aanspreken?
 • In welke groep zit het meeste potentieel? Wie is het meest belangrijk als doelgroep?

Tip: Heb je meer dan één doelgroep? Don’t worry, dat is helemaal geen probleem en komt zelfs best vaak voor. Probeer dan eens erover na te denken welke van deze doelgroepen het meest belangrijk zijn ten opzichte van b.v. omzet, zakelijke relatie of het product dat je aanbiedt. Maak een selectie van maximaal drie primaire doelgroepen.

Als je jouw doelgroep concreet hebt kunnen maken dan wordt het tijd om deze wat beter te leren kennen. Alleen door je echt in te leven in de gebruikers kun je beter begrijpen hoe zij jouw merk en product of dienst ervaren (van der Meer, 2014) en waarin kansen voor jou liggen om ze een meerwaarde te bieden.

Je inleven in de doelgroep kun je doen door per groep na te denken over volgende vragen:

 • Wat is de leeftijd van iemand uit deze groep?
 • Hoe zou diegene heten?
 • Wat vindt diegene leuk?
 • Waar raakt hij/zij juist gefrustreerd door?
 • Wat verwacht die persoon van mij en mijn product of dienst?
 • Wat vindt hij/zij leuk aan het product of dienst?
 • Wat mist hij/zij nog?

Tip: Vind je het moeilijk om deze vragen te beantwoorden? Ga dan eens in gesprek met jouw doelgroep(en) om ze zo wat beter te leren kennen. Dat kun je zowel online (door b.v. een leuke mail of enquête te versturen en reacties te verzamelen) als offline doen. Of gebruik data uit tools als Google Analytics om inzichten te krijgen in je gebruikers.

Het kan helpen om de antwoorden op deze vragen op te schrijven. Hierdoor wordt je gedwongen om zo concreet mogelijk te worden. Pak bijvoorbeeld één A4 per doelgroep en omschrijf aan de bovenkant de doelgroep binnen één zin. Noteer daarna middels bullet-points alle aspecten die deze groep typeren, zoals hun interesses. Aan het einde heb je dan een goed overzicht over je doelgroep(en) en kun je je hierdoor beter inleven in de gebruikers van jouw digitale applicatie.

 

Omschrijf jouw doelgroep(en) om je beter in te kunnen leven in je gebruikers.

2. Communiceer duidelijk je merkidentiteit in de website

Met een concrete doelgroep kun je met jouw product of dient de juiste mensen aanspreken. Om nu ook ervoor te zorgen dat dit product of deze dienst goed past bij jouw merk, is het waardevol om je merkidentiteit in kaart te brengen. Als je hier een helder beeld van voor ogen hebt kun je waarborgen dat de applicatie de juiste uitstraling krijgt en door mensen in relatie wordt gebracht met jouw merk. Ook helpt een scherpe merkidentiteit om jouw verhaal over te brengen naar de eindgebruikers (Jansen, 20151) wat een bijdrage levert aan hun beleving.

Stel jezelf eens de volgende vragen:

 • Wat is de basis van ons merk? Waar draait het om?
 • Wat zijn onze doelen? Wat willen wij bereiken?
 • Welk gevoel willen wij bij gebruikers creëren?
 • Hoe willen wij met onze doelgroep(en) communiceren?
 • Welke associaties willen wij dat mensen hebben als zij aan ons denken?
 • Welke 5 woorden omschrijven ons het best? Waar staan we voor? (Ummelen, 2017)

Tip: Vind je het lastig om jouw merk te omschrijven? Ga dan eens aan collega’s of kennissen vragen hoe zij jouw merk ervaren en denk erover na of dit ook daadwerkelijk het beeld is dat jij wilt creëren bij mensen. Zo niet, hoe zou dit er dan uit zien?

Ook hier is het handig om dit op te schrijven om jouw merkidentiteit zo concreet mogelijk te formuleren. Als je een document hebt waaruit duidelijk wordt waarvoor jouw merk staat en wat jouw merk onderscheidt van anderen, dan kun je dit veelzijdig gebruiken. Dit document kan niet alleen voor jouw digitale applicaties als leidraad gebruikt worden, maar je kunt er ook inspiratie uit halen voor b.v. je nieuwsbrief, social media content of elevator-pitch. Heb je misschien vastgelegd om laagdrempelig en persoonlijk te willen communiceren met je doelgroep? Dan gebruik je waarschijnlijk eerder “jij” dan “u” in je teksten. Of wil jij een bewustzijn voor duurzaamheid creëren bij mensen? Dan post je wellicht vaak over onderwerpen die daarmee te maken hebben en gebruik je de kleur groen regelmatig.

Tip: Net als jouw doelgroepen kun ook je merkidentiteit met de tijd veranderen. Het kan dus handig zijn om eens in het jaar even stil te staan en te kijken of jouw inzichten nog steeds overeenkomen met waar jouw bedrijf op dat moment staat. Is dat niet het geval? Pas het dan aan en kijk hoe dit een effect kan hebben op de User Experience van jouw product of dienst.

Neem de tijd om jouw merkidentiteit concreet te maken. Schrijf op waar jij voor staat en welk gevoel je bij mensen wilt creëren.

3. (Duidelijke) Conversiedoelen bepalen voor de website

Je digitale product heb je met een bepaalde intentie laten ontwikkelen. Deze intentie is ook belangrijk voor de beleving van de gebruiker want zonder een bepaald doel op je website, webshop of portaal weet de gebruiker ook niet waar hij naar toe moet en kan het gebeuren dat hij afhaakt. Dit is niet heel goed voor zijn User Experience en kan als gevolg hebben dat hij gefrustreerd raakt en zo negatieve associaties met jouw merk opbouwt.

Door zelf erover na te denken wat jij met jouw applicatie wilt bereiken, kun je de gebruiker het nodige stipje op de horizon bieden, dat hem helpt om de applicatie doelgericht te gebruiken. Dit zogenaamde conversiedoel staat altijd gelijk aan een bepaalde actie van de gebruiker. Volgens online marketing consultant Kay Bleekman zijn acties die direct bijdragen aan het resultaat van je bedrijf harde conversies (Bleekman, 2017). Als voorbeeld noemt hij de bestelling van een product of dienst. Micro-conversies, ook wel zachte conversies genoemd, zijn daarentegen de (kleinere) stappen naar een hard conversiedoel (Hotjar, 2019) zoals bijvoorbeeld een inschrijving voor je nieuwsbrief.

Stel jezelf volgende vragen:

 • Wat wil ik met de webshop, webshop of het portaal bereiken?
 • Welke actie wil ik dat gebruikers uitvoeren?
 • Welke acties dragen bij aan het succes van mijn bedrijf?
 • Welke stappen zijn er die de gebruikers kunnen leiden naar deze acties?

 

“Een website zonder conversiedoel is vergelijkbaar met een schip zonder koers. (Micro-)conversiedoelen maken online bedrijfsresultaten inzichtelijk en rendement meetbaar.”– Kes van Ommen, SEA Consultant

 

Omdat het doel dat jij met je applicatie wilt behalen niet altijd overeen hoeft te komen met het doel dat jouw gebruiker heeft, is het noodzakelijk om ook erover na te denken wat jouw primaire doelgroepen willen bereiken. Ook al heeft dit wellicht geen direct impact op het succes van je bedrijf, kan het behalen hiervan jouw klanten wel een positief gevoel geven waardoor zij een succesvolle beleving ervaren en de volgende keer wél die ene actie naar het conversiedoel uitvoeren. Door je gebruiker centraal te stellen ontwikkel je een diepgaande empathie die jou in staat stelt om producten aan te bieden die écht een meerwaarde bieden voor ze. Hierdoor zullen zij zich aan jou binden en kun je een langdurige klantrelatie opbouwen (Invisionapp, z.d.).

Leef je in in jouw doelgroep(en) en denk na over volgende aspecten:

 • Welke doelen willen mijn doelgroep(en) bereiken?
 • Wat hebben zij hiervoor nodig? Hoe kan ik ze helpen deze doelen te bereiken?

 

4. Gebruikerservaring optimaliseren voor websitebezoekers – laat UX design zorgen voor meer conversie

Omdat je weinig hebt aan doelen die niet behaald worden, is het verstandig om erover na te denken welke stappen gebruikers moeten zetten om naar die doelen te komen. Deze stappen vormen het pad dat zij binnen jouw applicatie afleggen. Als dit pad goed doordacht is en efficiënt in elkaar zit is de kans groter dat klanten eindigen met een conversie-actie.

Vraag je (per doel) af:

 • Welke pagina’s heb ik binnen mijn applicatie?
 • Hoe komen gebruikers vanuit die pagina’s naar het doel?
 • Welke elementen kan ik plaatsen om het pad zo efficiënt mogelijk te maken?

Tip: Het kan helpen om te kijken hoe het pad van de gebruiker er nu uit ziet. Kies hiervoor één van de doelen zoals het aanvragen van een offerte en bezoek jouw website, webshop of portaal. Kijk eens hoe jij naar dit doel komt, waar en hoe vaak je moet klikken, of je het doel überhaupt kan bereiken en op welke pagina’s je allemaal terecht komt.

Zoals dat meerdere wegen naar Rome leiden, voeren ook meerdere paden naar een (conversie-) doel. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld vanuit verschillende uitgangspunten op dezelfde pagina eindigen of onderweg afgeleid worden en er helemaal niet eerst komen. Middels een goed doordacht ontwerp kun jij je doelgroep richting geven en zij naar het primaire doel sturen. Gebruik volgende tips om de juiste koers voor je klanten helder te maken:

Kleuren hiërarchie website

De aandacht van mensen valt vooral op opvallende elementen op een pagina. Kleur speelt hierbij een belangrijke rol. Een fel oranje “Lees meer” link zal eerder de aandacht krijgen dan een grijze “Offerte aanvragen” button. Daarom is het verstandig om goed erover na te denken welke onderdelen deze aandacht zouden moeten krijgen. Een offerte aanvraag kan jouw conversiedoel zijn waardoor het slim is om hier meer focus op te leggen dan op een “Lees meer” link.

Door onderscheid te maken tussen primaire en secundaire Call To Actions (elementen die actie van de gebruiker vragen; kort: CTA) kun je beter bepalen welke CTA’s een opvallende kleur moeten krijgen. Kies hiervoor een kleur die past bij jouw merk. Als jij al een huisstijl hebt is het verstandig om hieruit een duidelijke kleur te selecteren. De gekozen kleur kun je vervolgens op alle plekken inzetten waarvan jij denkt dat deze de gebruikers op het juiste pad naar het doel sturen. CTA’s die hierbij direct bijdragen aan het doel – zoals een “Offerte aanvragen” button – verdienen daarbij meer aandacht dan CTA’s die slechts indirect invloed hierop hebben – zoals bijvoorbeeld “Neem contact op voor een adviesgesprek”-button.

Door het juiste gebruik van kleur kan je de aandacht geven aan de meest belangrijke dingen. Bij optie 3 zie je dat de focus gestuurd wordt naar de offerte-button, wat bij kan dragen aan het behalen van jouw conversiedoel of het doel van je gebruiker.

 

Elementen hiërarchie website

Naast kleur kun je ook de opbouw van je pagina’s inzetten om de aandacht van je doelgroep(en) te sturen. Hierbij is vooral belangrijk dat je de gebruikers op verschillende momenten waardevolle content weet te bieden. Als je terug kijkt op de doelen die jouw klanten willen bereiken kun je vaak al snel bepalen welke onderdelen van jouw applicatie hiervoor waardevol kunnen zijn. Willen mensen bijvoorbeeld vooral weten wat anderen van jouw product of dienst vinden? Dan wil je wellicht klanten-reviews goed zichtbaar in beeld plaatsen en deze direct onder het product tonen, zonder dat men daarvoor niet heel lang hoeft te scrollen.

Ook kan je erover nadenken op welke van deze momenten je de primaire CTA’s onder de aandacht kan brengen. Gebruikers die al overtuigd zijn van jouw product of dienst zullen bovenaan de pagina misschien al op een offerte-button klikken terwijl iemand die nog niet klaar is om deze stap te maken eerst wat meer erover wil lezen. Om de twijfelaars over te halen kan je door de compositie en rangschikking van content niet alleen waardevolle informatie voor ze bieden maar ook op het juiste moment die ene felle oranje button in beeld brengen.

Door goed na te denken over de volgorde van content kan je waardevolle inhoud bieden voor je gebruikers en op de juiste momenten inspelen op jouw conversiedoel.

 

Paginastructuur van de website optimaliseren

Net als dat je over de volgorde van de elementen en je content na kan denken, kan je ook stil staan bij de samenhang van pagina’s. Zoals dat het bijvoorbeeld logisch is dat een blog-overzicht-pagina linkt naar individuele blog-posts, kun je ook andere verbindingen tussen pagina’s leggen die waardevol voor het pad van je gebruiker kunnen zijn. Als jij op een pagina een “Lees meer” button plaatst, moet voor de gebruiker niet alleen maar helder zijn op welke pagina hij dan terecht komt maar moet hij vanaf daar ook weer door kunnen naar de volgende stap. Bij geen of juist te veel doorklik-mogelijkheden is de kans groot dat je bezoekers afhaken omdat zij niet tot hun doel weten te komen.

Tip: Zie door alle pagina’s je website niet meer? Pak dan wat post-it’s en een pen erbij. Schrijf op elke post it één pagina en denk erover na hoe de pagina’s naar elkaar linken tot het (conversie-) doel. Leef je in in jouw gebruikers en kijk of dit pad wel het meest logisch voor ze is. Zo niet, plak de post-it’s dan in een betere volgorde en kijk daarna per pagina welke waardevolle content je kan bieden om te linken naar de vervolgstap en uiteindelijk het doel.

Een logische verbinding van de pagina’s helpt om de gebruiker stapsgewijs bij zijn en/of jouw doel te brengen.

Dus in het kort

Een passende User Experience is tegenwoordig een must als je een product of dienst aanbiedt. Door volgende punten door te voeren kun ook jij een sterke beleving voor je gebruikers neerzetten:

 • Breng in kaart wie jouw doelgroep is en probeer in hun huis te kruipen. Wat vindt deze groep mensen wel of niet leuk? Waar liggen hun interesses? Waar hechten ze waarde aan?
 • Maak jouw merkidentiteit concreet. Leg vast wat de kern is van jouw merk en waarvoor je staat.
 • Bepaal het doel van jouw applicatie. Wat wil jij ermee bereiken en waarvoor komt jouw doelgroep bij je terecht?
 • Maak het pad naar dit doel duidelijk en simpel. Denk na over de opbouw van je pagina’s en hoe deze met elkaar verbonden zijn.

Dus pak er eens een flinke kop koffie bij en ga aan de slag om de UX van jouw website, webshop of portal aan te pakken. Met deze tips zul je al een heel stap dichterbij de perfecte beleving van jouw product komen en jouw gebruikers heel blij maken.

Blijf de User Experience optimaliseren

UX Design is voortdurend aan het doorontwikkelen en veranderen. Blijf daarom nooit staan bij waar je nu staat, maar neem eens in de zoveel maanden even de tijd om te checken of de beleving van jouw applicatie nog aansluit op jouw gebruikers.

Tip: Vind je UX Design nog steeds net zo ingewikkeld als een Rubiks cube? Zoek dan eens een geschikte partner die jou hierbij kan helpen. Tegenwoordig is er een groot aantal UX Designers te vinden die mee kunnen denken over de beleving van jouw doelgroep. Bij internetbureau Antum hebben wij veel UX expertise in huis en kunnen wij mee denken over de User Experience van je doelgroep.

Vind je UX Design nog steeds net zo ingewikkeld dan een Rubiks cube?

Veelgestelde vragen over UX

Wat is UX design?

UX design staat voor User Experience design en betekent het ontwerpen van gebruikersbelevingen. Onder gebruikersbeleving versta je de gehele ervaring die iemand heeft in samenhang met een merk, dus meer dan alleen je product of dienst.

Waarom wordt UX design toegepast?

Gebruikers kunnen tegenwoordig op zoek naar een product of dienst uit een groot aanbod kiezen. Een sterke gebruikersbeleving heeft hierbij invloed op het maken van een keuze. Mensen zijn geneigd om eerder een product aan te schaffen waarbij zij een goed gevoel hebben. UX Design wordt toegepast om dat gevoel te creëren.

Hoe breng ik mijn User Experience in kaart?

Er zijn verschillende manieren om een User Experience in kaart te brengen. Eén daarvan is een User Journey (= klantreis). Leef je hiervoor in je doelgroep in en noteer alle stappen die een persoon moet nemen om tot haar doel te komen. Maak daarna per stap concreet hoe dit gaat en hoe de persoon zich daarbij voelt.

Wat is UI design?

UI design staat voor User Interface design en betekent het ontwerpen van een gebruikersomgeving van een (digitale) applicatie zoals website, webshop of portaal. Hierbij spelen twee factoren een belangrijke rol:
• Het visuele ontwerp waaronder de kleuren, lettertypes en composities die gebruikt worden
• De interactie en daarmee samenhangend de functionaliteiten van de applicatie

Wat is het verschil tussen UX en UI?

User Experience design omvat de gehele beleving van een gebruiker. Binnen deze beleving komt zij/hij in aanraking met jouw product. De omgeving van dit product (website, webshop, portaal etc) is het User Interface. Hiermee kan de klant een interactie aangaan zoals een product kopen of informatie op zoeken.

Wat is Human Centered?

Human Centered (ook wel User Centered genoemd) houdt in dat je de mens/gebruiker centraal stelt. Hiervoor moet je als merk een goed beeld hebben van wie je gebruikers zijn, waar zij waarde aan hechten en wat hun behoeften zijn. Een doelgroeponderzoek is hiervoor onmisbaar.

Wat is een doelgroep en hoe bepaal ik mijn doelgroep?

Een doelgroep is een groep mensen waar jij je met jouw product of dienst op wil gaan richten. Iemand die jouw product al gebruikt hoeft dus niet per se binnen jouw doelgroep te vallen. Jouw doelgroep kan je bepalen door jezelf b.v. af te vragen voor welke groep mensen jouw product/dienst het meest waardevol kan zijn.

Hoe doe ik een doelgroeponderzoek?

Er zijn diverse manieren om een doelgroep onderzoek te doen. Maak bijvoorbeeld een enquete en verstuur deze naar je doelgroep of observeer je huidige gebruikers in hun gedrag en omgang met jouw product/dienst.

Terug naar het overzicht

Bekijk meer

Updates bekijken