logo TYPO3 v10: een vooruitblik - Antum
Verdieping
5 min
10 dec, 2019
Ivor Koen
Dit bericht is meer dan één jaar oud. De inhoud van dit bericht kan inmiddels verouderd zijn.

TYPO3 v10: een vooruitblik

Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe, verbeterde versie van het content management systeem TYPO3. Hoewel TYPO v10 pas in april 2020 gebruikt gaat worden, blikken we nu vast vooruit op de veranderingen.

In dit artikel behandelen we;

 • Wat gaat er voor u als klant veranderen met de komst van TYPO3 v10?
 • Er wordt een snellere time-to-market gecreëerd door een betere site-setup en template verwerking.
 • Er wordt gewerkt aan stabiele API’s en het versterken van de kernfunctionaliteit van TYPO3.
 • De totstandkoming van de nieuwe versie TYPO3 met behulp van feedback van ontwikkelaars. Een belangrijk onderdeel voor TYPO3 zijn wij, de developers die dagelijks gebruik maken van dit systeem. Daarom worden eerst de verbeteringen doorgevoerd die voortkwam uit de feedback van de community.

Wat verandert er voor u met TYPO3 v10?

Dat er een nieuwe versie van het Content Management Systeem TYPO3 komt lijkt misschien alleen interessant voor website ontwikkelaars, maar heeft ook gevolgen voor u als klant. Bij de komst van een nieuwe versie van TYPO3 worden oudere versies namelijk niet meer ondersteund of geüpdatet. Dit kan gevolgen hebben voor de veiligheid van uw website, als er geen actie ondernomen wordt. Belangrijke data:

 • 21 april 2020: Vanaf dit moment wordt TYPO3 v10 volledig ondersteund.
 • 31 maart 2020: Vanaf dit moment worden er voor TYPO3 v8 geen security releases uitgebracht. Dit kan als gevolg hebben dat uw website mogelijk veiligheidslekken krijgt. Als uw website op deze of een oudere versie draait is het verstandig deze z.s.m. te laten upgraden naar v10 om te veiligheid te kunnen waarborgen.

Bekijk de volledige tijdlijn op de website van TYPO3. 

De nieuwe versie van TYPO3 kan dus betekenen dat uw website zal moeten worden overgezet. Uw website ontwikkelaar weet of dit ook voor u geldt.

Werken aan een snellere time-to-market

Ook bij de vorige versie van TYPO3 werd al gewerkt aan een snellere time-to-market voor projecten. Dit heeft geleid tot verschillende functies zoals Fluid Styled Content en Site Handling. Bij TYPO3 v10 zal dit worden uitgebreid met het weergeven van een hele pagina als Fluid Template. Door het creëren van meer gebruikersgemak zullen ontwikkelaars makkelijker en beter te werk kunnen gaan. Hierdoor zal de time-to-market voor toekomstige producten sterk verbeteren.

Werken aan kernfunctionaliteit

Gebruikersgemak het functionaliteit zijn twee sterk aan elkaar verbonden onderwerpen. Als we willen dat de time-to-market versneld wordt, zal alles vlekkeloos moeten functioneren. Daarom wordt er ook veel aan de ontwikkeling van de TYPO3 Core gedaan. Al deze ontwikkelingen samen zullen zorgen voor een veiliger, sneller en gebruiksvriendelijker TYPO3.

Feedback van ontwikkelaars: Innovatie via initiatieven

De verbeterpunten voor TYPO3 zijn samen met de feedback vanuit de community tot stand gekomen. Vanuit dat idee zijn er verschillende initiatieven ontstaan voor de ontwikkeling van de verschillende onderdelen van dit content management systeem. Deze initiatieven staan los van de ontwikkelingen in de TYPO3 Core, zodat deze ook onafhankelijk geupdate kunnen worden.

 • Dashboard initiatief: Aan de hand van de User Experience weken en de eerdere feedback van ontwikkelaars richt Richard Haeser zich op het verbeteren van het dashboard. Het doel hierbij is de gebruikerservaring van editors te verbeteren.
 • Persistence initiatief: Een nieuwe manier van omgaan met data zal leiden tot een aantal wijzigingen in TYPO3 Core. Verder is er onderzoek gedaan naar het overbrengen van GraphQL naar TYPO3 met een proof of concept al aanwezig.
 • Progressive Web App(PWA) initiatief: PWA’s ofwel webapplicaties zijn vanuit de browser te bereiken applicaties die gebruik maken van veelgebruikte webtechnologieën, zoals HTML, CSS en Javascript.
 • Frontend editing initiatief: Er komt een nieuwe frontend editing extensie in de openbare TYPO3 extension repository.

Concrete verbeteringen onder elkaar:

We benoemen een aantal concrete veranderingen die gaan plaatsvinden op de achtergrond van uw website. Voor een up-to-date overzicht van de wijzigingen in TYPO3 v10, houdt dan de nieuwsupdates op hun website in de gaten.

 • Een fluid-based frontend login formulier: hierdoor zullen templates makkelijker te wijzigen zijn en wordt de wachtwoordveiligheid verbeterd. Zo worden er bijvoorbeeld HTML gebaseerde e-mails verstuurd voor wachtwoordherstel.
 • Meer PSR-14 Events in de TYPO3 Core.
 • Verbeterde privacy van gebruikers.
 • Geen verbroken koppelingen meer met de Link Validator.
 • Een nieuwe Pagination API voor listingitems om comfortabel door lijsten te kunnen bladeren.
 • Ondersteuning voor PHP 7.4 en Symfony 5.0
 • Standaard siteconfiguratie: Voor het opzetten van een nieuwe website wordt het proces wat vereenvoudigd. wanneer een nieuwe pagina op hoofdniveau wordt gemaakt, wordt er automatisch een standaard siteconfiguratie mee gegenereerd.
 • Een eenvoudige oplossing voor het detecteren van conflicterende omleidingen: een CLI-opdracht die een lijst met clashes toont.
 • Wanneer de slug in de backend wordt gewijzigd kan dit soms tot problemen leiden voor paginabezoekers. Dit zal worden opgelost door het automatisch bijwerken van slugs van subpagina’s en het bereikbaar maken van de oude en nieuwe slug. De backend wordt op de hoogte gebracht van deze wijziging en kan dit ook eenvoudig weer ongedaan maken.
 • Integrators en beheerders kunnen nu het opslagtype voor caches configureren. Dit heeft te maken met verschillende tests waaruit is gebleken dat het gebruik maken van de database voor opslag niet altijd de meest gunstige optie is. Afhankelijk van de omgeving en de hostinginstellingen is een cache die is opgeslagen in het bestandssysteem sneller.
 • De functionaliteit voor het uploaden van bestanden wordt flexibeler en gebruiksvriendelijker. Beschikbare opties zijn “vervangen”, “hernoemen” en “annuleren”.
 • Je kunt nu je eigen bestandsverwerkers registreren. Dit geeft bijvoorbeeld de volgende opties: Het toevoegen van een watermerk op afbeeldingen, een kopie van een bijgesneden afbeelding opslaan, geüploade bestanden overbrengen naar een tweede opslaglocatie, enzovoort.

Op zoek naar een TYPO3 website? 

Terug naar het overzicht

Bekijk meer

Updates bekijken