logo Wat is de AVG? | Internetbureau Antum
Update
1 min
17 jan, 2019
Ivor Koen
Dit bericht is meer dan één jaar oud. De inhoud van dit bericht kan inmiddels verouderd zijn.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei geldt er een nieuwe privacywetgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of op zijn Engels de General Data Protection Regulation (GDPR). Vanaf deze datum geldt dezelfde privacywetgeving voor de volledige Europese Unie en zal het de huidige Nederlandse privacywetgeving (Wbp) vervangen. Elk bedrijf binnen de EU zal vanaf 25 mei aan deze wet moeten voldoen.

 

Wat houdt deze verordening in?

De verordening is in het leven geroepen met als doel om natuurlijke personen te beschermen in verband met de verwerking van hun gegevens. Dit betekent dat er strengere eisen komen voor iedereen die persoonsgegevens verwerkt. Niet alleen voor grote bedrijven, maar ook voor kleine bedrijven en ZZP’ers.

 

Voorbereiden

Het zal per organisatie verschillen wat voor acties er genomen moeten worden om aan deze verordening te voldoen. De Autoriteit Persoonsgegevens, de Nederlandse Waakhond, heeft op haar website een regelhulp geschreven welke organisaties op weg helpt. Ga naar regelhulp.

Ook heeft de Ministerie van Justitie en Veiligheid een handleiding geschreven. Deze is hier te vinden.

 

Algemene principes

Met persoonsgegevens worden gegevens bedoeld die verbonden kunnen worden aan een natuurlijk persoon. Denk bijvoorbeeld aan naam, e-mail adres of telefoon maar ook aan minder voor de hand liggende gegevens zoals een IP adres.

 • Bij het verwerken van gegevens zal er rekening gehouden moeten worden met o.a.:
 • Verzamel uitsluitend gegevens die je nodig hebt.
 • Bepaal of je deze gegevens mag verzamelen.
 • De persoon waarvan je gegevens verzamelt:
  • Is op de hoogte hiervan.
  • Heeft toestemming gegeven.
  • Kan een verzoek voor inzage indienen.
  • Kan vragen om de gegevens te verwijderen.
  • Kan bezwaar maken.
 • De gegevens die je verzamelt moeten juist zijn.
 • Bewaar de gegevens niet langer dan nodig.
 • Beveilig de gegevens.

De verantwoordelijke van de persoonsgegevens zal moeten kunnen aantonen dat er aan de verordening voldaan wordt.

Terug naar het overzicht

Bekijk meer

Updates bekijken