logo Wat is een drempelvrije website - Antum

Wat is een drempelvrije website?

In de kennisbank van internetbureau Antum worden de belangrijkste begrippen van ons vak aan u uitgelegd. U vindt hier alles over online applicaties, UX design, websites, webshops en portalen. Op deze pagina behandelen we de vraag:
Wat is een drempelvrije website?

Wat is een drempelvrije website?

Een drempelvrije website is een website die toegankelijk is voor iedereen. Dus ook voor mensen met een visuele, auditieve, verstandelijke of andere beperking die problemen op kan leveren bij het bezoeken van een website. De stichting drempevrij.nl heeft hier richtlijnen voor op gesteld. Veel van deze richtlijnen gaan over de uiterlijkheden van een website, maar ook de logica (en code) van een website moeten aan bepaalde eisen voldoen.

Een aantal voorbeelden van richtlijnen voor een drempelvrije website:

  • De website moet een duidelijk contrast hebben tussen bijvoorbeeld tekst en achtergrondkleur.
  • De bezoeker moet de website in een groot genoeg lettertype kunnen gebruiken.
  • Alle video’s in de website moeten ondertiteling hebben
  • Niet uitsluitend verwijzingen als: ‘hiernaast vindt u meer…’ Dit is niet bruikbaar voor blinden mensen.
  • Alle downloads (bijvoorbeeld PDF bestanden) dienen ook te voldoen aan de drempelvrij richtlijnen
  • Er moet de mogelijkheid zijn om automatisch bewegende beelden en geluiden te stoppen
  • De website moet volledig te bedienen zijn met toetsenbord. Hierbij moet rekening worden gehouden met een logische tab-volgorde.

Meer informatie kunt u hier bekijken.

Tegenwoordig verlopen veel belangrijke zaken, zoals het aanvragen van een ID kaart, aangifte doen bij de politie of het opgeven van je belasting, ook online. Daarom zijn overheidsinstanties verplicht zich te houden aan de richtlijnen. Echter is het voor iedere website aan te raden zich te houden aan deze richtlijnen. Een drempelvrije website is beter vindbaar en bereikt een grotere groep mensen.