logo Wat is Cache - Antum

Wat is cache?

Cache is een term die in de informatica gebruikt wordt en die verwijst naar een plaats waar gegevens tijdelijk worden opgeslagen. Dit kan zijn in de vorm van RAM (Random Access Memory) of op de harde schijf. Cache wordt vaak gebruikt om de toegang tot gegevens die vaak gebruikt worden te versnellen, omdat die gegevens dan niet telkens uit de oorspronkelijke bron geladen hoeven te worden als ze nodig zijn.

Wat is cache bij websites

Bij websites verwijst cache naar de bestanden die op je computer worden opgeslagen als je een site bezoekt. Deze bestanden kunnen HTML bestanden, CSS bestanden, JavaScript bestanden, en afbeeldingen zijn. De volgende keer dat je dezelfde website bezoekt, kijkt je browser of er een cache versie van de site beschikbaar is en laadt die in plaats van opnieuw op te halen

van de server. Dit kan het laden van de site versnellen, want het ophalen van alle bestanden van de server kan enige tijd duren.

 

Hoe cache werkt

 

Cache werkt door een kopie van vaak geraadpleegde gegevens op te slaan op een plaats die sneller te bereiken is dan de oorspronkelijke bron. Als je gegevens uit de cache probeert te benaderen, controleert het systeem eerst of er een kopie beschikbaar is voordat het de gegevens van de oorspronkelijke bron opvraagt. Als er een kopie in de cache beschikbaar is, wordt die gebruikt in plaats van de gegevens van de oorspronkelijke bron op te halen.

 

Waarom cache gebruiken

 

Cache wordt gebruikt om de prestaties van de website te verbeteren door vaak opgevraagde gegevens op te slaan op een plaats die sneller te bereiken is dan de oorspronkelijke bron. Dit kan tijd besparen en

Een aantal van onze cases

Meer werk bekijken
Meer werk bekijken