logo Conversie - Antum

Wat is conversie?

Conversie is het moment dat de bezoeker op jouw website overgaat tot actie. Dit kan zijn dat er aan aankoop wordt gedaan, een contactformulier wordt ingevuld of bijvoorbeeld een brochure wordt gedownload.

Hoe wordt conversie gemeten?

De conversie kan worden gemeten in een aantal, maar vaak wordt er gebruik gemaakt van een percentage. Het aantal bezoekers dat tot actie is overgegaan wordt aangeduid in een percentage van het totaal. In de marketing wordt er gesproken van twee soorten conversie: hard en zacht. Harde conversie is de vorm van conversie die direct bijdraagt aan een resultaat. Denk aan een online bestelling in jouw webshop. Zachte conversie leidt niet direct tot resultaat of extra omzet. Dit kan een aanmelding op jouw nieuwsbrief zijn of een adviesgesprek aanvraag. Deze lead kan later alsnog resultaat opleveren, wanneer de klant n.a.v. de nieuwsbrief over gaat tot koop.

Meer werk bekijken