Betrouwbaarheid & Veiligheid

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Grip op betrouwbaarheid & veiligheid

Natuurlijk draait een website om de optimale gebruikerservaring. Daar moet een website 24/7 aan beantwoorden. Onze toekomstgerichte visie op betrouwbaarheid & veiligheid is de waarborg dat je hierop kan vertrouwen. Daarbij gaat Antum een stap verder met het treffen van extra maatregelen. En dit houdt veel meer in dan alleen het updaten van gebruikte software en het maken van backups.

Het veiligheidsbeleid van Antum

veiligheid websites

Doordacht proces voor controle op kwaliteit

Antum is scherp op het gebied van betrouwbaarheid & veiligheid, door een bewezen aanpak te volgen. Allereerst werken we met een gecontroleerde ontwikkel- en testomgeving. Technisch gezien houdt dit in dat er steeds code review én code controle door twee developers plaatsvindt. Verder hebben we alle aandacht voor design, techniek en vindbaarheid, waarop we elkaar continu controleren en verbeteren.

Meer over onze kernwaarden

betrouwbaarheid websites
Veiligheid op maat

Veiligheid op maat

Passend bij de behoefte per klant treffen we extra veiligheidsmaatregelen. Deze veiligheid op maat kan bijvoorbeeld betrekking hebben op:

  • Server op Nederlandse (niet Amerikaanse) bodem
  • Bescherming documenten (downloaden alleen met validatie)
  • Extra ontwikkelingomgeving(en), inclusief OTAP* methodiek
    (* Ontwikkeling Test Acceptatie en Productie)

Overleg de veiligheidseisen voor je website

update veiligheid

Techniek altijd in beweging

Bij Antum worden aanpassingen pas doorgevoerd nadat deze op gestructureerde wijze dubbel gecheckt zijn. Om de kwaliteit van dit controleproces op het hoogste niveau te houden, investeren wij in innovatie en ontwikkeling. Wij streven ernaar om de nieuwste processen machtig te zijn. Met deze parate kennis weten wij de betrouwbaarheid & veiligheid van onze diensten voortdurend te optimaliseren.

Voor 100% vertrouwen op je website

open source veiligheid
Internetbureau Antum